Great Project
Stron w katalogu: 1405 | Czeka na dodanie: 10
Katalog działa od: 2011-07-21 | Backlinks: 3,536 |
logo
Polecane: Alearena | Wolve | Ocultismo

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki

Odkurzacz jest szczególnie przydatny przy usuwaniu z powietrza drobnego kurzu o małym stężeniu. Jest on stosowany między innymi do następujących celów: 1. Usuwanie pyłów przemysłowych, które są niebezpieczne dla zdrowia pracowników. 2. Oczyszczanie powietrza w celu ochrony delikatnych aparatów lub procesów wymagających czystej atmosfery. 3. Oczyszczanie powietrza w biurach i domach mieszkalnych opalanych węglem brunatnym w celu dłuższego utrzymania ścian i draperii w czystości. 4. Oczyszczanie powietrza w celu zapobieżenia astmie i alergii sianowej. 5. Oczyszczanie powietrza w sklepach w celu zapobieżenia psuciu się towarów.
URL:
http://websystem.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Cennik falowników i przekładni

Pierwsze typy lamp rentgenowskich były bardzo mało wydajne i niepewne w działaniu. Do polepszenia charakterystyk nowoczesnych lamp rentgenowskich przyczyniło się wielu uczonych. Głównym z nich był dr W. D. Coolidge, który pierwszy skonstruował lampę próżniową z gorącą katodą. On również kierował badaniami, które doprowadziły do metody produkcji wolframu ciągliwego. Wynalazek ten pozwolił na zastosowanie wolframu do wytwarzania gorących katod i anod. Następnie wynalazł on lampę rentgenowską sekcjonowaną, pozwalającą na przyspieszenie elektronów przy pomocy napięcia rzędu jednego do dwóch milionów woltów.
URL:
http://www.falowniki.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis falowników LG

Zdolność przenikania promieni rentgenowskich jest określona stopniem ich twardości; promienie miękkie mają małą zdolność przenikania, a promienie twarde głęboko wnikają do przedmiotu. Twardość jest proporcjonalna do częstotliwości promieniowania i zależy od napięcia przyłożonego do obwodu katoda-anoda. Zdolność przenikania zmienia się w przybliżeniu wprost proporcjonalnie do kwadratu napięcia. Z tego powodu przy pracy aparatów rentgenowskich twardość jest regulowana przy pomocy zmiany napięcia między katodą i anodą, natężenie promieni rentgenowskich jest regulowane zmianą prądu płynącego przez włókno grzejne katody, a efekt ilościowy jest regulowany przez zmianę czasu naświetlania.
URL:
http://www.falownik.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis falowników ABB

Ze względu na to, że lampy rentgenowskie działają przy prądzie nasycenia prąd płynący przez lampę zależny jest od wymiarów i temperatury wolframowej katody. Antykatoda wolframowa może być umocowana na końcu molibdenowego wypustu lub innego elementu mieszczącego się w miedzianej anodzie. Ponieważ tylko jeden procent mocy elektrycznej dostarczonej do lampy rentgenowskiej jest przetwarzany w energię promieni rentgenowskich, prawie cała moc zamienia się na ciepło wydzielane w antykatodzie. W związku z tym istnieje konieczność zapewnienia skutecznego chłodzenia antykatody.
URL:
http://www.falowniki.ppp.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Naprawy falowników

Ważnym zastosowaniem metod dyfrakcyjnych jest określenie optymalnej wartości kąta cięcia kwarcu do wytwarzania płytek (kryształów) stosowanych do piezoelektrycznej stabilizacji częstotliwości generatorów. Kierunkowość, czyli żądane kąty kryształów produkowanych dawniej były określane przez selekcję własności kryształów przy pomocy metody kolejnych prób. W czasie wojny produkcja kryształów znacznie wzrosła. Zaistniała również konieczność wytwarzania kryształów, które dawałyby stałą częstotliwość drgań niezależną od temperatury.
URL:
http://www.falowniki.shop.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Cena falownika

Badanie odlewów, detali maszyn, konstrukcji spawanych, skomplikowanych zespołów maszynowych przy pomocy radiografu ułatwia pracę konstruktorów i wydziałów produkcyjnych. Zastosowanie promieni rentgenowskich do badań odlewów i w technice zgrzewania elektrycznego daje możliwość wytworzenia odlewów i zgrzein silniejszych i o mniejszej ilości skaz. Badanie odlewów przed obróbką maszynową pozwala na wyeliminowanie braków lub wyrobów o gorszej jakości. Badania te są środkiem do poznania nieznanej zazwyczaj wewnętrznej budowy detali mechanicznych. Bardzo ważne jest stwierdzenie, że metody te nie niszczą badanych przedmiotów.
URL:
http://www.lenze.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dystrybutor lenze

Zasada działania betatronu jest stosunkowo prosta. Okrągły rdzeń żelazny jest obejmowany przez pojedynczy zwój uzwojenia z. Na skutek zmiany strumienia przepływającego przez rdzeń żelazny w zwoju tym będzie indukowana SEM, wskutek czego przy zamkniętym obwodzie w uzwojeniu popłynie prąd elektryczny. Ponieważ prąd jest ruchem elektronów, więc jest oczywiste, że jeśli na drodze oznaczonej przez z znajdą się elektrony, to na skutek zmiany strumienia będą one wprawiane w ruch wokół rdzenia i tak długo będą przyśpieszane, jak długo strumień będzie się zmieniał w jednym kierunku. Pierwszą trudnością występującą przy zastosowaniu tej prostej zasady jest wytworzenie elektronów, które posiadałyby stałą orbitę ruchu. Zmianę strumienia w betatronie otrzymuje się przy pomocy trójkolumnowego elektromagnesu. Rura przyśpieszeniowa w kształcie toroidu jest umieszczona wokół kolumny środkowej w płaszczyźnie de. Uzwojenia wzbudzające są umieszczone w górnej i dolnej części kolumny środkowej. Elektromagnes zasilany jest przy pomocy obwodu rezonansowego. Obwód rezonansowy do zasilania elektromagnesu może posiadać z elektromagnesem sprzężenie indukcyjne (jak na rysunku) lub pojemnościowe.
URL:
http://www.lenze.net.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

dystrybutor lenze

Należy zwrócić uwagę na sprawę utrzymania przyśpieszanych elektronów na optymalnej orbicie zanim uderzą one w antykatodę. Oczywiste jest, że gdy strumień elektronów porusza się po linii krzywej i jest przyśpieszany, to moment pędu elektronów rośnie i elektrony zaczynają biec po drodze spiralnej, która może szybko wyjść na zewnątrz rury toroidalnej. Na elektron poruszający się pod odpowiednim kątem do pola magnetycznego działają siły, które powodują, że tor jego jest linią krzywą (okręg dla jednorodnego pola magnetycznego H).
URL:
http://www.napedy.ppp.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

serwis falowników

Wiązka elektronów padając na ekran powoduje jego fluorescencję proporcjonalną do natężenia strumienia elektronów. Z powodu bezwładności oka, wędrująca plamka wytwarza tor świetlny lub w przypadku telewizji obraz na ekranie fluoryzującym. Fluoryzujący ekran stanowi warstwa luminoforu. Luminofory składają się ze związków takich jak krzemian cynku, wolframian kadmu, siarczek cynku, siarczek kadmu, wolframian wapnia lub mieszanin tych związków oraz srebra i miedzi. Wybór luminoforu zależny jest od wymaganego koloru i czasu poświaty. Warstwa przewodząca wewnątrz bańki lampy służy do odprowadzenia elektronów z ekranu fluoryzującego do anody. Emisja wtórna wywołana gadającymi elektronami usuwa elektrony z ekranu i zapobiega narastaniu ładunku ujemnego.