Great Project
Stron w katalogu: 1405 | Czeka na dodanie: 10
Katalog działa od: 2011-07-21 | Backlinks: 3,536 |
logo
Polecane: Alearena | Wolve | Ocultismo

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Informacje o falownikach

Po naładowaniu cząsteczek gazu niektóre z nich wspólnie z nieprzyłączonymi jonami dodatnimi mogą osiągnąć elektrodę ujemną w strefie jonizującej. Jednakże, większość cząsteczek gazu będzie przeniesiona przez strumień gazu do strefy kolektora. W strefie kolektora wartość natężenia pola elektrycznego jest duża, ponieważ do kolejnych płyt przyłożono napięcie 6 kV. Pole elektryczne działa na naładowane cząsteczki z siłą równą iloczynowi natężenia pola E i ładunku Q cząsteczki. Dzięki temu, cząsteczka uzyskuje przyspieszenie w kierunku płyty ujemnej, ale ponieważ hamowana jest przez opór powietrza będzie poruszała się po torze.
URL:
http://www.falowniki.com.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik

Kiedy naładowana cząsteczka osiąga płytę kolektora, posiadającego własności przewodzące oddaje większą część lub cały swój ładunek. Dlatego też siły elektrostatyczne nie odpychają cząsteczek na płaszczyźnie kolektora. Siły między cząsteczkowe które istnieją po zetknięciu się dwóch ciał są siłami przylegania. Mogą one utrzymać cząsteczkę na powierzchni płyt. W szczególnych przypadkach powierzchnie płyt mogą być pokryte oliwą lub innym materiałem, który zwiększa przyleganie cząstek, chociaż w tym przypadku mogą one przylegać tak silnie, że czyszczenie płyt stanie się raczej trudne. Cząsteczki niektórych typów kurzów mogą przylegać do płyt bez dodatkowych zabiegów, lecz drgania mogą rozluźnić skupienie kurzu. Problem ten może być rozwiązany przy pomocy zastosowania oprócz odpylacza prostego filtru mechanicznego. Metoda stosowana do czyszczenia płyt zależy od rodzaju zbieranego kurzu. Czyszczenie jest zwykle wykonywane przy pomocy płukania.
URL:
http://www.softstarty.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

softstart schneider

W lampach rentgenowskich elektrony są przyspieszane przez natężenie pola o wysokiej wartości i dlatego po ich zderzeniu z antykatodą powstają fale znacznie krótsze (o większej częstotliwości) i posiadające większą energię. Jest prawdopodobne, że elektrony bombardujące antykatodę lampy rentgenowskiej mogą przeniknąć do wewnętrznych orbit elektronowych atomów antykatody i do ich jąder. Promienie rentgenowskie emitowane przez antykatodę wolframową zawierają widmo ciągłe promieniowania elektromagnetycznego.
URL:
http://www.falownik.com
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Vacon NXS falownik

Długość okresu naświetlania jest określona przez układ mierzenia czasu. Aparat wg schematu z powodzeniem może być użyty do pracy przerywanej przy zastosowaniach, w których wymagane są niskie koszty eksploatacji (np. w gabinetach dentystycznych). Jeżeli obciąży się go powyżej danych znamionowych pracy przerywanej, aparat może ulec uszkodzeniu na skutek zbyt silnego rozgrzania się antykatody, która zacznie emitować elektrony, przez co prąd będzie płynął w czasie ujemnego półokresu. Spotykane w praktyce aparaty których, są przeważnie umieszczone wewnątrz obudowy wypełnionej olejem. Konstrukcja ta ułatwia chłodzenie urządzenia oraz bardzo dobrze chroni sprzęt i obsługującego.
URL:
http://www.falownik.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Hitachi falowniki SJ700

W medycynie promienie rentgenowskie używane są w radiografii i lecznictwie. Przy pomocy radiogramu (zaczernienie taśmy filmowej), ze względu na różną przezroczystość poszczególnych organów ciała ludzkiego dla promieni rentgenowskich istnieje możliwość określenia budowy człowieka. Na podstawie znajomości budowy ciała można określić chorobę lub uszkodzenie jakiegoś organu. Radiogram może wykazać złamanie, lub zwichnięcie kości, uszkodzenie zębów, istnienie kul lub innych obcych ciał w organizmie. Rentgenolog może wykryć w człowieku uszkodzoną przez gruźlicę tkankę płucną, kamienie żółciowe, i wrzody na żołądku.
URL:
http://www.falownik.org
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Micromaster 420

Przy zasilaniu lampy napięciami o dużych wartościach wytwarzane są także promienie miękkie, mogące poparzyć zewnętrzne tkanki ciała. Dlatego też promienie te są odfiltrowywane przy pomocy płytek z miedzi i aluminium. Lampy używane w radiografii pracują nieprzerwanie przez stosunkowo krótki okres czasu, podczas gdy lampy używane w lecznictwie muszą ciągle przewodzić prąd rzędu 10 do 25 mA.
URL:
http://www.falownik.biz
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Danfoss VLT 2800

Przy badaniach przeprowadzonych na małą skalę, badane części są ręcznie umieszczane przed ekranem fluoryzującym, natomiast przy przeprowadzaniu tych badań na dużą skalę, części te przesuwane są przy pomocy taśmy przenośnikowej, a operator obserwuje na fluoryzującym ekranie zarysy cieni dawane przez przedmioty badane. Urządzenia te są powszechnie używane do badania wszystkich rodzajów owoców cytrusowych, do wykrywania uszkodzeń i obcych ciał w warzywach i do sprawdzania zawartości zamkniętych zbiorników. Napięcia zasilania lamp używanych przy fluoroskopii wynoszą nieco poniżej 100 kV.
URL:
http://www.falowniki.org.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki Omron V1000

Ponieważ nie ma dwóch materiałów dających jednakowy obraz dyfrakcyjny, radiogram promieni ugiętych określa rodzaj materiału. Dyfrakcja promieni rentgenowskich używana jest: 1) w laboratoriach do opracowywania zagadnień związanych z produkcją i do badania gotowych wyrobów oraz 2) przy przeprowadzaniu okresowych przeglądów do określenia składu i jakości materiału. Używane są trzy metody przeprowadzania badań materiałów przy pomocy dyfrakcji promieni rentgenowskich.
URL:
http://www.lg.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

falowniki is7

Wartość energii przyśpieszanych cząsteczek 24 MeV została wybrana ze względu na pewne korzyści ekonomiczne i skuteczność aparatu jako generatora promieni rentgenowskich. Przenikalność względna promieni rentgenowskich w stali (stosunek drogi przenikania do energii promieni) osiąga maksimum przy energii 22 do 24 MeV. Znaczy to, że do radiografii stali najbardziej odpowiednią jest energia o powyższej wartości. W lecznictwie największą przeszkodą do dostarczenia takiej dawki promieni rentgenowskich, która zniszczyłaby głęboko umiejscowiony nowotwór jest to, że przy tej czynności może zostać uszkodzona skóra i tkanka nerwowa.
URL:
http://www.napedy.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

falowniki sklep

Elektrony ogniskowane są przez, analogiczne do optycznych, soczewki elektrostatyczne lub elektromagnetyczne. Elektrostatyczna soczewka ogniskująca składa się zwykle z dwu lub trzech cylindrów znajdujących się pod wpływem różnych potencjałów. Potencjał zewnętrznych cylindrów A i C, połączonych ze sobą elektrycznie jest stosunkowo wysoki (ok. 1500 V). Środkowy cylinder posiada potencjał zmieniany w granicach około 600-1000 V. Taki układ potencjałów wytwarza pole elektrostatyczne.
URL:
http://www.napedy.net.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

silniki prądu stałego

Ogniskowanie magnetyczne wiązki elektronów może być dokonane przez specjalny układ z rdzeniem ferromagnetycznym. Konstrukcję tę można sobie wyobrazić jako powstałą przez obrót rdzenia magnetycznego typu C dokoła osi lub jako opancerzoną cewkę. Przechodząc przez szczelinę powietrzną, linie pola magnetycznego (przerywane na rysunku) układają się w rozbieżne tory. Linie pełne (pod kątem prostym do linii pola magnetycznego) reprezentują powierzchnie jednakowego pola magnetycznego. Powierzchnie te wyglądają podobnie jak w układzie soczewki elektrostatycznej lub jak wypukła soczewka optyczna. Również w tym przypadku rozbieżna wiązka elektronów ogniskowana na osi, ale zasady działania tych dwu układów ogniskujących znacznie się różnią. Ażeby zrozumieć działanie omawianego układu rozważymy najpierw długą cewkę elektromagnetyczną (solenoid).
URL:
http://www.przemienniki.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Regulatory silników AC

Zasady odchylania i ogniskowania zostały już omówione. Wyrzutnia elektronowa tej lampy zawiera pułapką jonową, która jest nowym elementem. Lampy elektronopromieniowe są lampami o wysokiej próżni, zawierają jednak pewne ślady atomów gazu. W pierwszych członach wyrzutni elektronowej może powstać kilka jonów ujemnych. Pole magnetyczne powoduje małe odchylenia jonów ciężkich w porównaniu do odchyleń elektronów. Uzasadnienie matematyczne tego zagadnienia będzie przed-stawione dalej. Ponieważ jony ujemne doznają tylko nieznacznych odchyleń, lądują ciągle na małej powierzchni blisko środka ekranu. Bombardowanie to jest szkodliwe dla ekranu i powoduje powstanie ciemnej plamki.